Õppekava: Loomakasvatussaaduste tootmine (396)
Õppeaine: VL.0419 Loomageneetika
Maht: 6 tundi
Sihtrühm: Loomakasvatussaaduste tootmise õppekava esimese kursuse üliõpilased.
Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist.

Õpiobjekti läbinu:
  • on tutvunud mutatsioonilise muutlikkuse erinevate liikidega;
  • omab ülevaadet mutatsioonide tekkemehanismidest;
  • on tuttav põllumajandusloomadel sagedamini esinevate mutatsioonidega;
  • omab võimalust enesekontrolliks.
Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots A. Lüpsiku koostatud õppematerjale.
 Illustreerivad fotod ja videod on internetist  CreativeCommons litsentsi alusel.


Õppejõud                  Anne Lüpsik
Tehniline teostus    Piret Aus
                                    Eesti Maaülikool
                                    kevadsemester 2010

Picture